Qualitativ blogg


  •  2018-12-04 08:58

Ämbetsmännen ska vara stabila och få förvaltningen att fungera även i turbulenta tider. Etiska dilemman är en del av ämbetsmannens vardag. Här följer några tankar kring utmaningen.

Läs mer  
  •  2018-11-18 09:46

Är det nödvändigt att omorganisera och i så fall varför?

Läs mer  
  •  2018-09-29 18:13

I det offentliga Sverige läggs än idag fokus på prestation snarare än på prestationens effekt. Det är problematiskt då detta leder till att organisationen sätts i centrum istället för medborgaren. Hur hänger målformulering, uppföljning och organisationens utformning samman med problematiken?

Läs mer  
  •  2018-09-19 19:54

Allt går inte att mäta i antal eller i pengar. Allt går kanske inte att mäta överhuvudtaget. Är det då värdelöst?

Läs mer  
  •  2018-09-14 21:51

Leder utvärdering till en förbättring av verksamheten?

Läs mer  
  •  2018-09-09 08:45

Politiska visioner och mål är resultatet av kompromisser och förhandlingar. Därför är de ofta medvetet formulerade så att de ska vara accepterade av många, vilket i sin tur leder till generella formuleringar och luddiga uttryck. Men är det möjligt att sträva efter att uppnå visionerna?

Läs mer  
  •  2018-09-02 08:32

Det har blivit en kultur att utvärdera, och inte sällan undrar man om det görs bara för att det ska göras eller om man faktiskt får något vettigt för insatsen

Läs mer  
  •  2018-09-02 08:00

"Vi kan verkligen göra det enkla komplicerat men också göra det komplexa och komplicerade begripligt."

Läs mer