Tjänster


Qualitarium är ett signum för kvalitet. Ibland behöver offentliga organisationer lite hjälp. Vår vision är att erbjuda ett prisvärt kvalitetsalternativ inom konsulttjänster som säkerställer ett effektivt användande av medborgarnas skattemedel.

Utredningar samt rådgivning om bland annat:

  • effektivitet i verksamhet och verksamhetsstyrning
  • rutiner och processer
  • målstyrning, verkställighet och ändamålsenlighet
  • intern styrning och kontroll
  • organisationens utformning
  • risk och väsentlighetsanalys
  • resursoptimering
Tjänster