Vem är vi


Teodora Heim

Delägare, Konsult

Erfarenheter främst inom kommunal och regional förvaltningsrevision samt konsultuppdrag inom offentliga verksamheter

Mattias Holmetun

Delägare, Konsult

Erfarenhet av arbete med offentliga organisationer, allt ifrån små kommuner i Norrlands inland till Europeiska kommissionen, sedan 2003. Arbetat under 7 av dessa år med revisions- och konsultuppdrag inom både redovisnings- och verksamhetsfrågor.

Roland Svensson

Delägare, Senior Advisor

Erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom kommunal och regional sektor. Har arbetat i över 130 kommuner och mer än hälften av regionerna/landstingen samt ett tiotal olika statliga myndigheter.