Mattias Holmetun


Mattias Holmetun
Delägare, Konsult

Erfarenhet av arbete med offentliga organisationer, allt ifrån små kommuner i Norrlands inland till Europeiska kommissionen, sedan 2003. Arbetat under 7 av dessa år med revisions- och konsultuppdrag inom både redovisnings- och verksamhetsfrågor.

Utbildning

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, Revisor/Controller Högskolan Kristianstad, 2002.
 • Kandidatexamen i affärsrätt, Mälardalens högskola, 2002.
 • Enskilda kurser i Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Kommunal demokrati, Offentlig ekonomi - redovisning och finansiell bedömning.
 • Verksamhetsrevision, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
 • Den interna kontrollen utifrån COSO, The Institute of Internal Auditors Den statliga budgetprocessen, Verket för förvaltningsutbildningManagement and control systems, European Institute of Public Administration
 • Kommunallagen, JP Infonet
 • Internkontroll, Deloitte Academy
 • Presentationsteknik, Deloitte Academy
 • Ledarskapsutbildningar, Deloitte Academy
 • Kommunal redovisning, Kommunekonomernas förening och Sveriges Kommuner och Landsting
 • Av Skyrev certifierad kommunal revisor, (2015-2017)

Erfarenheter

Jag har 15 års erfarenhet av arbete med offentliga organisationer, allt ifrån små kommuner i norrlands inland till Europeiska kommissionen. Under 7 av dessa år har jag arbetat med revisions- och konsultuppdrag inom både redovisnings- och verksamhetsfrågor. 

Jag har bland annat arbetat med frågor som berör:

 • God kommunal revisors- och revisionssed
 • Oegentligheter
 • Skydd av EU:s finansiella intressen
 • Styrning av verksamhet i kommuner/landsting/regioner/ kommunalförbund/kommunala bolag/statliga myndigheter
 • Intern styrning och kontroll
 • Målstyrning och uppföljning
 • Kommun- och landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
 • Processledning
 • Upphandling och inköp
 • Samordning mellan offentliga aktörer
 • Utredningar av administrativa rutiner
 • Offentlighet och sekretess


Jag har arbetat inom följande verksamhetsområden:

 • Administrativa processer
 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Miljö och bygg
 • Tekniska verksamheter
 • Utbildning
 • Socialtjänsten
 • Bostadsbolag
 • Arbetsmarknad
 • Regional utveckling

Personligt och intressant

Jag gillar träning och att röra på mig i fjäll och skog. Jag är individuell tränare och gruppass-ledare på Friskis & Svettis och gillar påhitt som att jogga runt Jämtlandstriangeln och genomföra en vertikal kilometer.