Roland Svensson


Roland Svensson
Delägare, Senior Advisor

Erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom kommunal och regional sektor. Har arbetat i över 130 kommuner och mer än hälften av regionerna/landstingen samt ett tiotal olika statliga myndigheter.

Utbildning

 • Förvaltningslinjen Lunds universitet, 1994
 • Företagsekonomi 10 p Kristianstad högskola, 1994
 • Momentum ledarskapsutbildning, 2003
 • Framtidsprogrammet Kairos Future, 2008
 • Av Skyrev certifierad kommunal yrkesrevisor, (2002-2017)

Erfarenheter

Jag har 23 års erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom kommunal och regional sektor. Jag har arbetat i över 130 kommuner och mer än hälften av regionerna/landstingen samt ett tiotal olika statliga myndigheter. Jag har bland annat arbetat med frågor som berör:

 • Styrning av kommunernas verksamhet
 • Omvärldsbevakning
 • Framtidsfrågor (AI, digitalisering m m)
 • Politiska organisationers effektivitet
 • Intern styrning och kontroll
 • Målstyrning och uppföljning
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Processhantering 
 • Verkställighet av beslut
 • Ansvarsutkrävande
 • Oegentligheter och etiska frågor
 • Upphandlingar och inköp
 • Samverkan mellan offentliga och privata aktörer
 • Utredningar av administrativa rutiner
 • Demokratifrågor (medborgarinflytande)
 • Mervärdesskatt

Jag har arbetat inom följande verksamhetsområden:

 • Hälso- och sjukvård
 • Kollektivtrafik 
 • Regional utveckling
 • Kultur och fritid
 • Miljö och bygg
 • Tekniska verksamheter
 • Utbildning
 • IFO/socialtjänsten
 • Administrativa processer

Jag har varit medförfattare till följande böcker:

 • Kommunala borgensåtaganden – KEFU 1996
 • Intern kontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, ÖPWC 2001
 • Intern kontroll – en del av verksamhets- och ekonomistyrningen, ÖPWC 2005
 • På den säkra sidan, SKL 2008

Jag har skrivit följande bok i ämnet:

 • Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Deloitte 2012

Personligt och intressant

Jag är musiker, äventyrare dvs reser gärna off the beaten track, vandrar helst i bergen, har varit ansvarig för flera biståndsprojekt i Gambia (vattenprojekt, skolprojekt och fotbollsprojekt), har arbetat med en skola i slummen i Karol Bagh (New Delhi)