Teodora Heim


Teodora Heim
Delägare, Konsult

Erfarenheter främst inom kommunal och regional förvaltningsrevision samt konsultuppdrag inom offentliga verksamheter

Utbildning

 • Filosofie magisterexamen i statsvetenskap (Lunds universitet, 2009)
 • Av Skyrev certifierad kommunal yrkesrevisor

Erfarenheter

Jag har erfarenheter främst inom kommunal och regional förvaltningsrevision samt konsultuppdrag inom offentliga verksamheter. Jag har bland annat arbetat med frågor som berör:

 • Politiska organisationers struktur och effektivitet
 • Intern styrning och kontroll
 • Målstyrning och uppföljning
 • Projektstyrning
 • Processhantering 
 • Verkställighet av beslut
 • Ansvarsutkrävande
 • Oegentligheter
 • Upphandlingar och inköp
 • Samverkan mellan offentliga och privata aktörer
 • Utredningar av administrativa rutiner
 • Demokratifrågor (medborgarinflytande)

Jag har arbetat inom följande verksamhetsområden:

 • Hälso- och sjukvård
 • Kollektivtrafik 
 • Regional utveckling
 • Kultur-Utbildning
 • Administrativa processer

Personligt och intressant

Jag talar fyra språk flytande och har ett stort intresse i att resa och uppleva andra kulturer. Har gått pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela.