Välkommen till Qualitarium AB

Servicetjänster till stat, regioner, landsting och kommuner

Bästa kvalitet för pengarna

Tjänster


Qualitarium är ett signum för kvalitet. Ibland behöver offentliga organisationer lite hjälp. Vår vision är att erbjuda ett prisvärt kvalitetsalternativ inom konsulttjänster som säkerställer ett effektivt användande av medborgarnas skattemedel.

Utredningar samt rådgivning om bland annat:

  • effektivitet i verksamhet och verksamhetsstyrning
  • rutiner och processer
  • målstyrning, verkställighet och ändamålsenlighet
  • intern styrning och kontroll
  • organisationens utformning
  • risk och väsentlighetsanalys
  • resursoptimering
Tjänster

Fokus och engagemang

dina utmaningar är viktigast för oss

Våra kunder är lite viktigare för oss. Vi har nämligen inga andra verksamhetsgrenar att falla tillbaka på.

Målsättning


När tre gamla kollegor fick en idé att göra det de brinner för och är bäst på, då bildades Qualitarium. Vi erbjuder rådgivning till offentliga verksamheter inom organisation, styrning och ledning. I Qualitarium har vi en lång, bred och djup erfarenhet av att arbeta inom och gentemot offentliga organisationer. Vi har levererat tjänster inom områdena revision, rådgivning ledning och styrning och utbildning åt politiska organisationer.

Vi behöver nöjda klienter som vi med stolthet kan referera till – därför ska vi göra det lilla extra. Våra klienter är lite viktigare för oss, vi har nämligen inga andra verksamhetsgrenar att falla tillbaka på. Genom fokus och engagemang säkerställer vi att klienten får det som beställts. Inte annat och alltid av hög kvalitet. Vi arbetar enbart åt offentliga organisationer. Det garanterar förståelse och bäst service enligt klientens behov samtidigt som det gör oss till experter på det vi gör. Vi kommer inte att erbjuda tjänster som klienterna inte behöver utan gör de saker vi gör riktigt bra istället. Vi erbjuder inte ett stort team med flera hundra års sammantaget erfarenhet utan vi erbjuder våra delägare och kan ärligt säga att jobbet görs av oss själva. Det garanterar fokus och engagemang vid varje projekt.
Målsättning

Erfarna resurser

garanti på att vad ni ser är vad ni får

Vi erbjuder vår experterfarenhet och kunskap som resurser. Det är vi som utför arbetet och ingen annan.

Vem är vi


Teodora Heim

Delägare, Konsult

Erfarenheter främst inom kommunal och regional förvaltningsrevision samt konsultuppdrag inom offentliga verksamheter

Mattias Holmetun

Delägare, Konsult

Erfarenhet av arbete med offentliga organisationer, allt ifrån små kommuner i Norrlands inland till Europeiska kommissionen, sedan 2003. Arbetat under 7 av dessa år med revisions- och konsultuppdrag inom både redovisnings- och verksamhetsfrågor.

Roland Svensson

Delägare, Senior Advisor

Erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom kommunal och regional sektor. Har arbetat i över 130 kommuner och mer än hälften av regionerna/landstingen samt ett tiotal olika statliga myndigheter.

Kvalitet

bred och djup erfarenhet hos konsulterna

Qualitariums mål är att ha nöjda kunder som vi med stolthet kan referera till.

Kontakt